Föreningen

Föreningen grundades 1915 och är därmed en av Sveriges äldsta.

Föreningens stadgar 1§ säger: “Växjöortens biodlareförening har till ändamål att inom Växjö och angränsande kommuner, såsom en lokalavdelning av Sveriges Biodlares Riksförbund, verka för biodlingens utveckling.”

Styrelsen i Växjöortens biodlareförening

Arne Pettersson Ordförande 0768 - 842 567 Mail
Åsa Larsson V. ordförande 0722 - 094 100 Mail
Eva Larsson Ringqvist Sekreterare 0470 - 650 52 / 0706 - 147 509 Mail
Simon Gate Kassör/Dataansvarig 0708 - 547 400 Mail
Bengt-Göran Svensson Ledamot 0720 - 233 876 Mail
Laila Lycksson Ledamot 0705 - 076 501 Mail
Lars-Göran Abrahamsson Ledamot 0702 - 019 124 Mail

Utlämning av tomkärl och Bifor ombesörjes på bigården Bastanäs ordinarie bigårdskvällar på tisdagar.