Se bi på Bastanäs

Föreningsbigården Bastanäs har varit i bruk sedan 1981. På Bastanäs bedrivs biodling, kurser, honungsbedömning samt veckoträffar, varje tisdag kl 17:30-19:30, maj t.o.m. september. Sedan några år har vi också en demonstrationsbigård.

Här kan du i en stickfri miljö få se livet i en bikupa och få information om bin, biodling och pollinering. Här finns också en liten naturstig med tipsfrågor om bin och natur.

Vill du läsa mer om Bastanäs och visningsbigården finns en pdf för nedladdning.

Visningsbigård Visningsbigård LONA