Välkommen till Växjöortens biodlareförening

Anmäl dig till Nybörjarkursen 2018

Anmäl dig till nybörjarkursen som börjar i februari 2018.

Läs mer på SV hemsida

Anmäl var dina bin står

Vi som har bi skall anmäla var vi har dom uppställda till länsstyrelsen i Skåne. Detta skall ske vart 3:e år. I år, 2018, är det dags igen och anmälan skall vara inskickad senast 31 mars. Enligt lag ska detta göras av alla som har bin, oavsett tidigare anmälningar.

Det finns två sätt att göra detta:

Genom att länsstyrelsen får reda på var dina samhällen finns underlättar det bitillsynsmannens arbete med att bekämpa amerikansk yngelröta och varroakvalster. Det är också bra att personer som använder olika typer av växtskyddsmedel som kan vara giftiga för bin kan ta reda på var det finns bisamhällen.

Behöver du hjälp, kontakta Bengt-Göran Svensson ( 0720 - 233 876 )

För många bin?

Har du för många samhällen och vill sälja till nybörjarna??
Kontakta Arne Pettersson ( 0768 - 842 567 ).